Bazén a technologie

Teplota vody:         30 - 32 °C
Teplota vzduchu:   28 - 30 °C

V bazénové  vodě je  rozpustěna  bazénová sůl v poměru 4 - 5 kg soli (NaCl) na 1000 l  vody. Tímto je dosaženo salinity vody v rozmezí 0,4 - 0,5 %.

Výměna vody:

 Výkon úpravny – recirkulace je 40 m3 za hodinu, to znamená, že obsah bazénu (54 m3+ max. objem kompenzační jímky 3 m3= 57 m3) projde filtrací za cca 1h 30 min. Před zahájením kurzů voda musí být recirkulována tak, aby nejméně jednou celý objem prošel úpravnou.

Technologie úpravy vody:

 Technologie je doplněna o automatický systém měření teploty, pH a redoxního potenciálu. A také o automatické dávkování činidla snižujícího pH a desinfekčního činidla (roztok NaClO) v závislosti na naměřených hodnotách redoxního potenciálu a hodnotě pH.

UV – lampa

 Do recirkulačního okruhu je zařazena UV lampa. Středotlaká UV lampa vyzařuje polychromatické záření v rozmezí 230 – 310nm. UV záření zajišťuje likvidaci bakterií, virů, plísní a spor a dále rozkládá chloraminy a snižuje hodnotu vázaného chlóru.

 
Copyright © 2011 Plavecké centrum u majáku, s.r.o. Partneři webu: Ad4U • SUPERTRAMP